Tarkastuslautakunta, kokous 8.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua lautakunnan jäsentä.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sakari Niemi ja Helvi Valtonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.