Tarkastuslautakunta, kokous 8.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Arviointikertomus vuodelta 2016

PuuDno-2016-246

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on aloittanut arviointikertomuksen laadinnan ja jatkaa laadintaa kuntastrategian kulmakivien mittareita ja tavoitetasoja tarkastelemalla, ovatko ne tarkoituksenmukaisia ja päteviä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.