Tarkastuslautakunta, kokous 8.1.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 6 Tilintarkastaja Mika Mikkosen kuuleminen

PuuDno-2020-21

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja Mika Mikkonen on tehnyt talouden ja hallinnon tarkastusta ajalla  7.-8.1.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Irja Piskonen, irja.piskonen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastaja Mika Mikkosta tilintarkastuksessa esille tulleista asioita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.