Tarkastuslautakunta, kokous 8.1.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 5 Tarkastuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2020

PuuDno-2019-137

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 16.12.2019 §:ssä  41 vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022. Valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta lautakuntien on hallintosäännön 28 §:n mukaisesti hyväksyttävä käyttösuunnitelma.

Tarkastuslautakunnan käyttömenojen on arviotu olevan 18 290 euroa. Menojen perusteena on 11 lautakunnan kokousta ja kahdeksan tarkastuspäivää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Irja Piskonen, irja.piskonen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2020 talouden käyttösuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.