Tarkastuslautakunta, kokous 8.1.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 4 Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksymisoikeudet vuodelle 2020

PuuDno-2020-1

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2020 ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa.

Laskujen ja menotositteiden hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat. Laskun asiatarkastajan tehtävänä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai tavara on toimitettu. Laskujen ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina.

Hyväksyjänä ei voi olla henkilö, joka asiatarkastaa laskun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Irja Piskonen, irja.piskonen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta päättää nimetä tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyjiksi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Irja Piskosen ja tarkastuslautakunnan sihteerin Leena Torvisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.