Tarkastuslautakunta, kokous 8.1.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Tarkastusautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen tai erikseen sovittuna ajankohtana. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan asiointipisteessä sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Irja Piskonen, irja.piskonen@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Olavi Kietäväinen ja Urpo Virtanen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.