Tarkastuslautakunta, kokous 8.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Yrityskehittäjä Heikki Pietarisen kuuleminen

PuuDno-2019-44

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Yrityskehittäjä Heikki Pietarinen on aloittanut Puumalan kunnan palveluksessa 18.2 2019.  Hänen tehtäviin kuuluu mm. kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, yhteyden pitäminen nykyisiin yrityksiin ja yrittäjiin sekä olla yhteyshenkilönä kunnan ja yrittäjien välillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee yrityskehittäjä Heikki Pietarista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.