Tarkastuslautakunta, kokous 8.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tilintarkastaja Mika Mikkosen kuuleminen

PuuDno-2019-44

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja Mika Mikkonen on tehnyt hallinnon ja talouden tarkastusta ajalla 7.-8.9.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastaja Mika Mikkosta tilintarkastuksessa esille tulleista asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.