Tarkastuslautakunta, kokous 8.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Tarkastuslautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen tai erikseen sovittuna ajan kohtana. Tarkastettu  pöytäkirja on nähtävänä kunnan asiointipisteessä sekä sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan  Pirkko Ihanamäki ja Olavi Kietäväinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.