Tarkastuslautakunta, kokous 6.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Yrityskehittäjä Hannu Koposen kuuleminen

PuuDno-2016-273

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Elinvoimapalvelujen tehtävänä on mm. palvella Puumalassa sijaitsevia yrityksiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia sekä houkutella kuntaan investointeja, yrityksiä ja matkailijoita. MoVe Services Oy /  Hannu Koponen on aloittanut vuoden 2015 syyskuussa Puumalan kunnan elinkeinoelämän asiantuntijana sekä kunnan markkinoinnin kehittäjänä. Hänen tehtäviin kuuluu mm. edesauttaa uusien yritysten houkuttelemista Puumalaan, edistää yritysten menestyksekästä toimintaa Puumalassa hyödyntämällä kontakteja ja tietotaitoa puumalalaisten yritysten hyväksi. Lisäksi hänen tehtäviin kuuluu hoitaa mahdollisia muita kunnan elinkeinojen ja yritysten kannalta tärkeitä asioita, joita voivat olla esimerkiksi kontaktoinnissa ja markkinoinnissa avustaminen ja muu kunnan elinkeinotoiminnan edistäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee yrityskehittäjä Hannu Koposta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.