Tarkastuslautakunta, kokous 6.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Markkinointipäällikkö Tuula Vainikan kuuleminen

PuuDno-2016-273

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Markkinointipäällikkö on mm. kirjasto- ja kulttuuripalvelujen vastuuhenkilö. Palvelusuunnitelman mukaan kirjastolaitos edistää kuntalaisten ja kunnassa lomailevien yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Kulttuuripalvelut edistää ihmisten henkistä hyvinvointia. Kulttuuripalvelut järjestää tapahtumia,näyttelyitä ja retkiä, sekä edistää paikallisten harrastajien toimintaa ja verkostoitumista. Lisäksi kulttuuripalvelut vastaa  Liehtalanniemen museotilan  ja Salpalinja-bunkkerin toiminnasta sekä koordinoi höyrylaiva s/s Wennon toimintaa yhteistyössä Puumalan Veneseuran kanssa.

Markkinointipäällikkö osallistuu myös matkailupalvelujenmarkkinointiin sekä yleiseen kuntamarkkinointiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee markkinointipäällikkö Tuula Vainikkaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.