Tarkastuslautakunta, kokous 6.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.