Tarkastuslautakunta, kokous 5.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Arviointikertomus vuodelta 2019

PuuDno-2020-84

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida onko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Arviosta laaditaan arviointikertomus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.