Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016

PuuDno-2017-17

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja on jättänyt 4.5.2017 vuoden 2016 tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomuksen mukaan tilintarkastuksessa on tarkastettu kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä ja puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty toimielinten jäsenten ja kunkin toimielimen tehtäväalueen johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Tarkastus on toteutettu riittävän varmuuden saattamiseksi siitä, että hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Urpo Virtanen

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.