Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

PuuDno-2017-17

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja on kunnanvaltuustolle osoittamassaan tilintarkastuskertomuksessa 4.5.2017 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä toimielinten jäsenillle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Urpo Virtanen

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään tilintarkastuskertomuksessa mainitulla tavalla ja toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.