Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.