Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Arviointikertomus vuodelta 2016

PuuDno-2016-246

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2016. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaiselle tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Urpo Virtanen

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.