Tarkastuslautakunta, kokous 3.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautosen kuuleminen

PuuDno-2016-273

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta ja käyttää kunnan puhevaltaa kuntalain mukaisesti. Kunnanhallitus johtaa myös elinkeinopolitiikkaa, työllistämistoimintaa, saaristoalueiden kehittämistä, maankäytön suunnittelua, maapolitiikkaa arkistotoimea ja kuntayhteistyötä. Kunnanhallitus johtaa koko kuntakonsernin toimintaa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.