Tarkastuslautakunta, kokous 3.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään viikko ennen kokousta,​ mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 26.4.2018.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.