Tarkastuslautakunta, kokous 3.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Arviointikertomus vuodelta 2017

PuuDno-2018-41

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on aloittanut arviointikertomuksen laadinnan. Arviointikertomuksen laadintaa jatketaan kuntastrategian ja kärkitavoitteiden toteutumisia tarkastelemalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.