Tarkastuslautakunta, kokous 30.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Tarkastuslautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen tai erikseen sovittuna ajankohtana. Tarkastettu pöyäkirja on nähtävänä kunnan asiointipisteessä  sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pirkko Ihanamäki ja Sakari Niemi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.