Tarkastuslautakunta, kokous 30.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten pöytäkirjoista esille tulleita asioita

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Edellisen tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen on kunnanhallituksella ollut  kokous  28.5.2018. Kokouksesta on laadittu pöytäkirja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee kunnanhallituksen pöytäkirjassa esille tulleista asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.