Tarkastuslautakunta, kokous 30.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten pöytäkirjoista esille tulleita asioita

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on pitänyt kokouksen 17.4.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee kunnanhallituksen edellä mainitussa kokouksessa esille tulleista ja päätetyistä asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.