Tarkastuslautakunta, kokous 30.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Arviointikertomus vuodelta 2018

PuuDno-2019-56

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on käynyt läpi vuoden 2018 talousarviota, tilinpäätöstä sekä kuntastrategiaa arvioidessaan kunnan toimintaa kertomusvuodelta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.