Tarkastuslautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvan kuuleminen

PuuDno-2016-273

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva oli tarkastuslautakunnan kuultavana lautakunnan kokouksessa 23.11.2017. Kokouksessa ei ehditty käsitellä kaikkia kunnassa olevia ajankohtaisia ja tulevia asioita, joten tarkastuslautakunta haluaa vielä kuulla vs. kunnanjohtajaa edellä mainituista asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.