Tarkastuslautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Valtuuston puheenjohtaja Unto Pasasen kuuleminen

PuuDno-2016-273

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuusto käyttää kuntalain mukaisesti kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuuston tulee päättää mm. toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää hallinnon järjestämisen perusteista. Tarkastuslautakunta on tavallaan valtuuston asiantuntijaelin tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee valtuuston puheejohtaja Unto Pasasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.