Tarkastuslautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tarkastuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2018

PuuDno-2017-145

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2017 § :ssä 70 vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020. Valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta lautakuntien on hallintosäänön 28 §:n mukaisesti hyväksyttävä käyttösuunnitelma.

Tarkastuslautakunnan menojen on arvioitu olevan 18 460 euroa. Perusteena on 11 lautakunnan kokousta. Vuoden 2018 talousarvion suurin menoerä on asiantuntijapalkkiot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2018 käyttösuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.