Tarkastuslautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksymisoikeudet vuodelle 2018

PuuDno-2018-10

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelman mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa.

Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat. Laskun asiatarkastajan tehtävänä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai tavara on toimitettu. Laskujen ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina.

Hyväksyjänä ei voi olla henkilö, joka asiatarkastaa laskun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskuja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta päättää nimetä tarkastuslautakunnan hyväksyjiksi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Irja Piskosen ja lautakunnan sihteeri Leena Torvisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taloushallinto