Tarkastuslautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus , päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti viikkoa ennen kokousta,​ jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 18.1.2018.

Kokouksen työjärjestystä muutettiin siten, että ensin käsiteltiin § 4.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.