Tarkastuslautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Arviointikertomus vuodelta 2017

PuuDno-2018-41

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan yhtenä keskeisenä tehtävänä on arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Edellä mainitut tulokset esitetään arviointikertomuksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden  2017 arviointikertomuksen sisällöstä ja ryhtyy laatimaan vuoden 2017 arviointikertomuksen runkoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.