Tarkastuslautakunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2018

PuuDno-2017-145

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.6.2017 § 119 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeet sekä raamit. Tarkastuslautakunnalle asetettu toimintakatteen raami vuodelle 2018 on 15 150,00 euroa. Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotuksen ulkoisten menojen loppusumma on 18 375,62 euroa. Raamin ylitys, 3 225,62 euroa johtuu kokouspalkkioiden tarkistuksesta, uusien lautakuntien jäsenten kouluttautumiseen osallistumisesta sekä varautumisesta uuden tilintarkastusyhteisön palkkioon.

Talousarvion perusteena on 11 lautakunnan kokousta. Suurin menoerä on ammattitarkastajan tarkastuksesta aiheutuvat kustannukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.