Tarkastuslautakunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kunnanjohtaja Matias Hildenin kuuleminen

PuuDno-2016-273

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan toimintakate on heikentynyt edellisestä vuodesta noin 350 000 eurolla, mikä johtuu edellisvuoden puunmyyntituotoista ja kesäkuussa kasvaneesta erikoissairaanhoidon laskutuksesta. Vuosikate oli kesäkuun lopussa 500 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee kunnanjohtaja Matias Hildenin katsauksen kunnan tämän hetkisestä taloudellisesta tilanteesta sekä tulevasta talousnäkymästä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.