Tarkastuslautakunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kunnanhallituksen vastine vuoden 2016 arviointikertomukseen (lisäpykälä)

PuuDno-2016-246

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.8.2017 §:ssä 137 antanut vastineen vuoden 2016 arviointikertomuksessä esitettyihin kysymyksiin. Tarkastuslautakunta on pyytänyt kunnanhallitusta antamaan vastineen 30.9.2017 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee  kunnanhallituksen antamaa vastinetta vuoden  2016 arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.