Tarkastuslautakunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.