Tarkastuslautakunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ilmoitus liiketoimintasiirrosta

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastustoimisto Clavis on ilmoittanut myyneensä tilintarkastusliiketoimintansa Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiölle.

Kyseessä on toimialarationalisointi, koska tilintarkastusäännöstön muututtua ei enää tarvita erillisiä JHTT-yhteisöjä, vaan kaikki auktorisoidut yhteisöt voivat tarkastaa mm. julkisyhteisöjä kunhan päävastuulliseksi nimetyllä henkilöllä on JHT-auktorisointi. Liiketoiminnan siirto on tullut voimaan 1.6.2017. Mikkelin Tilintarkastus ottaa vastattavakseen nykyisin ehdoin kaikki ostamaansa liiketoimintaan kuuluvat Claviksen sopimukset ja sitoumukset, joten mm. tilintarkastustoimeksiannot jatkuvat entisin ehdoin. Ainoa muutos koskee tilanteita, joissa Claviksen nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on ollut Osmo Aalto, JHTT. Hänen tilalleen Mikkelin Tilintarkastus tulee nimeämään Mika Mikkosen, HT, JHT.

Tilintarkastuksen avustavana henkilökuntana voi jatkossa olla Osmo Aalto tai joku muu Mikkelin Tilintarkastuksen lukuun työskentelevä henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi liiketoimintasiirron.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.