Tarkastuslautakunta, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Tilintarkastaja Mika Mikkosen kuuleminen

PuuDno-2020-248

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja Mika Mikkonen on tehnyt hallinnon ja talouden tilintarkastusta ajalla 1.-2.9.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Kuntonen

Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastaja Mika Mikkosta välitilintarkastuksessa esille tulleista asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.