Tarkastuslautakunta, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän valinta valtuustokaudella 2021 -2025

PuuDno-2021-183

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 108 §:n mukaan pöytäkirjanpitäjänä toimii toimielimen tehtävään määräämä henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Kuntonen

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi valitaan hallintoasiantuntija Mervi Kelloniitty valtuustokaudeksi 2021-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Tiedoksi

valitut, palkanlaskenta