Tarkastuslautakunta, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksymisoikeudet vuodelle 2021

PuuDno-2020-249

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2021 ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä ketkä henkilöt ovat oikeuttuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa.

Laskujen ja menotositteiden hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat. Laskun asiatarkastajan tehtävänä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai tavara on toimitettu. Laskujen ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina.

Hyväksyjänä ei voi olla henkilö, joka asiatarkastaa laskun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Kuntonen

Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyjiksi vuodelle 2021 nimetään puheenjohtaja Jaakko Kuntonen ja kunnanjohtaja Niina Kuuva.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin