Tarkastuslautakunta, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet

PuuDno-2017-155

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tehtäväänsä toteuttaessaan lautakunnan tarkastusfoorumi on koko kunnan organisaatio käsittäen myös kunnan tytäryhtiöt. Tarkastuslautakunnan jäsenillä ja varajäsenillä on muita kunnan luottamustoimia seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet Hyvinvointilautakunta Tekninen lautakunta Muut yhteisöt
Jaakko Kuntonen     Veej'jakaja ry, kunnan edustaja vuosikokouksissa
Mari Granfelt varapuheenjohtaja    
Samu Virtanen varajäsen    
Pirkko Ihanamäki   varajäsen  
Sakari Niemi      
       
Varajäsenet      
Pentti Lautala varajäsen varajäsen  
Eine Savolainen varajäsen    
Eero Luukkonen      
Riitta Söderström varajäsen varajäsen  
Sirpam Lasaroff      

 

Jäsenyys jossakin muussa kunnan toimielimessä muodostaa esteellisyyden tarkastuslautakunnassa ao. toimielimen asioiden käsittelyssä. Esteellisyys koskee sekä lautakunnan jäseniä että varajäseniä.   

Hyvinvointilautakunnan alaan kuuluvia asioita ovat esteellisiä käsittelemään tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari Granfelt ja jäsen Samu Virtanen sekä varajäsenistä Pentti Lautala, Eine Savolainen ja Riitta Söderström.

Teknisen lautakunnan alaan kuuluvia asioita ovat esteellisiä käsittelemään tarkastuslautakunnan jäsen Pirkko Ihanamäki sekä varajäsenistä Pentti Lautala ja Riitta Söderström.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Kuntonen

Tarkastuslautakunta toteaa esittelytekstissä mainitut esteellisyydet sekä lautakunnan kokouksessa mahdollisesti jäsenien tuomat muut esteellisyydet.

Päätös

Tarkastuslautakunta toteaa esittelytekstissä mainitut esteellisyydet sekä lautakunnan kokouksessa mahdollisesti jäsenien tuomat muut esteellisyydet.