Tarkastuslautakunta, kokous 28.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Arviointikertomus vuodelta 2017

PuuDno-2018-41

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.3.2018 allekirjoittanut vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilinpäätöksestä selviää kuinka  kunta on onnistunut tavoitteissaan ja se on myös hyvänä pohjana laadittaessa arviointikertomusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta tutustuu vuoden 2017 tilinpäätökseen ja jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.