Tarkastuslautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Tilintarkastaja Mika Mikkosen kuuleminen

PuuDno-2018-152

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja Mika Mikkonen on tehnyt hallinnon ja talouden tilintarkastusta ajalla 26.-27.11.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastaja Mika Mikkosta tilintarkastuksessa esille tulleista asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.