Tarkastuslautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Palvelujohtaja Anne Julinin kuuleminen

PuuDno-2018-152

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunta hallinnoi opetus-, varhaiskasvatus-, nuoristo-, liikunta-, aikuiskoulutus- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluja, koordinoi näiden toimintaa ja ohjaa niitä. Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on myös edistää kuntalaisten hyvinvointia.

Palvelujohtaja vastaa koko hyvinvointilautakunnan alaisesta toiminnasta sekä toimii varhaiskasvatuksen vastuuhenkilönä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee palvelujohtaja Anne Julinia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.