Tarkastuslautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten pöytäkirjoista esille tulleita asioita

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunta on pitänyt kokouksen 19.11.2018 ja kunnanhallitus 26.11.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee edellä mainituissa kokouksissa esille tulleista ja päätetyistä asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.