Tarkastuslautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään viikko ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 19.11.2018.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen työjärjestystä muutettiin siten, että § 60 käsiteltiin ensin ja sen jälkeen § 59.