Tarkastuslautakunta, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Tilintarkastaja Timo Nuutisen kuuleminen

PuuDno-2022-246

Valmistelija

  • Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja Timo Nuutinen Itä-Suomen Tilintarkastus Oy:stä on tehnyt hallinnon ja talouden tilintarkastusta 18.9.2023 ja 26.9.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Granfelt, mari.granfelt@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastaja Timo Nuutista välitilintarkastuksessa esille tulleista asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.