Tarkastuslautakunta, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Puolivuotisraportti ajalta 1.1.-30.6.2023

PuuDno-2022-160

Valmistelija

  • Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Kuvaus

Puolivuotisraportti ajalta 1.1.-30.6.2023 on ollut kunnanhallituksen käsittelyssä 11.9.2023 ja valtuuston käsittelyssä 18.9.2023. Liitteinä ovat puolivuotisraportti ja käyttötalouden raportti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Granfelt, mari.granfelt@puumala.fi

Tarkastuslautakunta päättää merkitä puolivuotisraportin ajalta 1.1.-30.6.2023 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.