Tarkastuslautakunta, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kunnanhallituksen antama vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen

PuuDno-2023-30

Valmistelija

  • Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kunnanhallitukselta vastinetta vuoden 2022 arviointikertomukseen 29.9.2023 mennessä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.9.2023 käsitellyt vuoden 2022 arviointikertomuksen ja antanut vastineen tarkastuslautakunnan esittämiin havaintoihin ja huomioihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Granfelt, mari.granfelt@puumala.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomukseen 2022 saadut vastineet ja merkitsee ne tiedoksi. Annetut vastineet otetaan huomioon arviointikertomuksen 2023 laadinnassa. Kunnanhallituksen vastine liitteenä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.