Tarkastuslautakunta, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Hallintopäällikkö Mervi Kelloniityn kuuleminen

PuuDno-2022-246

Valmistelija

  • Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Kuvaus

Hallintopäällikkö toimii hallinto- ja talouspalveluiden vastuuhenkilönä ja esihenkilönä sekä vastaa asiakirjahallinnosta ja tietosuoja-asioista. Hallintopäällikkö toimii kunnanhallituksen, valtuuston, hyvinvointilautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja yhteistyötoimikunnan kokousten sihteerinä/pöytäkirjanpitäjänä, osassa asioita myös valmistelijana ja päätösten toimeenpanijana. Hallintopäällikön tehtäviin kuuluvat myös henkilöstöpäällikön tehtävät, joita ovat esimerkiksi henkilöstön osaamisen ja palkkausjärjestelmän kehittäminen sekä työhyvinvointitoiminta ja työterveyshuoltoyhteistyö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Granfelt, mari.granfelt@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee hallintopäällikkö Mervi Kelloniittyä.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli hallintopäällikkö Mervi Kelloniittyä.