Tarkastuslautakunta, kokous 26.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Arviointikertomus 2022

PuuDno-2023-30

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n 2 momentin mukaan arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta on arviointiaan varten kuullut eri tehtäväalueiden johtavia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä sekä seurannut sovitun työnjaon mukaisesti eri toimielinten päätöksentekoa. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Kuntonen, jaakko.kuntonen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta käynnistää vuoden 2022 arviointikertomuksen laatimisen lautakunnan jäsenten vastuualueiltaan hankkimiensa aineistojen pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta käynnisti vuoden 2022 arviointikertomuksen laatimisen. 

Valmistelija

Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Kuntonen, jaakko.kuntonen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi vuoden 2022 arviointikertomuksen laatimista. 

Valmistelija

Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Kuntonen, jaakko.kuntonen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi vuoden 2022 arviointikertomuksen laatimista. 

Valmistelija

Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Kuntonen, jaakko.kuntonen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi vuoden 2022 arviointikertomuksen laadintaa.

Valmistelija

  • Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Kuntonen, jaakko.kuntonen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi vuoden 2022 arviointikertomuksen laadintaa.