Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvan kuuleminen

PuuDno-2019-44

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on allekirjoittanut vuoden 2018 tilinpäätöksen, jonka tulos on jälleen positiivinen. Sosiaali- ja terveysalan uudistusta eikä myöskään maakuntauudistusta  saatu valmiiksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvaa tilinpäätöksessä esille tulleista asioista sekä siitä, mitä vaikutuksia Soten kaatuminen aiheuttaa Essotelle ja edelleen Puumalan kunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.